Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.8.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisten kasvomaskien käyttöä koskevan suosituksen antamisesta

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Hallitus on neuvottelussaan 13.8.2020 käsitellyt sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehdotusta suositukseksi kansalaisten kasvomaskien käytöstä. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa kansalaisille ohjeita koronavirustartunnan välttämiseksi ja taudin leviämisen estämiseksi. Tartuntatautilain (1227/2016 ) 7 §:n 2 momentin mukaan tartuntatautien torjunnan kansallisena asiantuntijalaitoksena toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka tukee asiantuntemuksellaan sosiaali- ja terveysministeriötä ja aluehallintovirastoja, ylläpitää tartuntatautien torjuntaa palvelevia valtakunnallisia epidemiologisia seurantajärjestelmiä sekä ohjaa ja tukee tartuntatautien torjuntatyötä kunnissa, sairaanhoitopiirien kuntayhtymissä ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. Laitos tutkii tartuntatauteja, seuraa ja selvittää tartuntatautien ilmaantumista ja esiintymistä, kehittää niiden diagnostiikkaa, seurantaa ja torjuntaa sekä tiedottaa niistä ja antaa väestölle ohjeita tartunnan välttämiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi. Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa, puhuu tai laulaa. Osa koronaviruksen saaneista henkilöistä ei saa lainkaan oireita tai oireet ovat hyvin vähäisiä ja tästä syystä henkilö ei ole tietoinen tartunnastaan. Virus voi tarttua jo muutama päivä ennen oireiden alkua. Tutkimuksissa on kuvattu tilanteita, joissa oireeton henkilö on tartuttanut muita ahtaissa sisätiloissa. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Tämän vuoksi valtioneuvosto puoltaa sitä, että terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa väestölle suosituksen kasvomaskien käyttämisestä julkisessa liikenteessä ja muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Suosituksessa todettaisiin myös, että kunnat huolehtisivat siitä, että maskeja on saatavilla haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille suosituksen voimassaoloalueella, ja että kunnat suunnittelisivat jakelutavat, mutta tavoite on, että maskeja on saatavilla helposti.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansalaisten kasvomaskien käyttöä koskevan suosituksen antamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.