Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/100

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.8.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston periaatepäätös etätyön käyttöä koskevan suosituksen antamisesta

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Hallitus on neuvottelussaan 13.8.2020 käsitellyt valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön suositusta etätyön käytöstä. Etätyön tekemisellä on ollut merkittävä positiivinen vaikutus osana Covid-19 epidemian leviämisen estämistoimia Suomessa. Etätyö vähentää fyysisiä lähikontakteja työpaikoilla ja myös työmatkoihin liittyviä altistumisia julkisissa liikennevälineissä. Myös muilla työjärjestelyillä ja tehokkailla suojautumistoimenpiteillä voidaan estää epidemian leviämistä työympäristössä. Etätyösuosituksen tartuntariskiä vähentävä vaikutus on sitä suurempi mitä enemmän koronavirusta on työikäisessä väestössä. Koska epidemiatilanne voi olla erilainen maan eri osissa, etätyösuosituksen käyttöönottoa on syytä soveltaa ensisijaisesti alueellisesti (esimerkiksi sairaanhoitopiiri- tai työssäkäyntialuekohtaisesti). Tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat Covid-19 epidemian olevan alueellisesti kas-vussa, on suositeltavaa, että kyseisen alueen työpaikoilla siirrytään etätyöhön työtehtävien sen salliessa ja edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla. Tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat epidemian olevan väestötasolla kasvussa torjuntatoimista huolimatta, julkisen sektorin työntekijöiden, joiden työtehtävät sen mahdollistavat, tulisi työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti ja hallitus suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille. Valtioneuvosto puoltaa sitä, että valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö antavat suosituksen etätyön käytöstä.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen etätyön käyttöä koskevan suosituksen antamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.