Sopimuksen hyväksyminen UM/2020/156

« Tasavallan presidentin esittely 2.10.2020 11.00

Ulkoministeriö

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen hyväksyminen

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Lähetystöneuvos Katja Ahlfors, p. 029 5350191

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.