Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/112

« Tasavallan presidentin esittely 2.10.2020 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 117/2020 vp; EV 95/2020 vp)

HE 117/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, p. 029 5150074
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi ja määrää lain tulemaan voimaan 3 lokakuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen