Ahvenanmaan maakuntalait OM/2020/125

« Tasavallan presidentin esittely 2.10.2020 11.00

Oikeusministeriö

1. Landskapslag om förhindrande av diskriminering 2. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän 3. Landskapslag om ändring av 35 § landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 4 .Landskapslag om ändring av 37 § landskapslagen om gymnasieutbildning 5. Landskapslag om ändring av 2 och 3 § landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet 6. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om hälso- och sjukvård 7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter 8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. +358 295 150 334

Esitys

Tasavallan Presidentti päättää määrätä esityslistan luettelon 1-7 kohdassa mainitut maakuntalait raukeamaan, lukuun ottamatta luettelon 7 kohdassa mainitun maakuntalain 1 §:n 2 momenttia sekä esityslistan luettelon 8 kohdassa mainitun maakuntalain raukeamaan 1c §:n 1 momentin, 5a §:n 4 momentin a kohdan sekä 5a §:n 5 momentin, 5ab §:n sekä 5ac §:n 2 momentin osalta sekä muilta osin päättää olla käyttämättä veto-oikeuttaan muistion luettelon 8 kohdassa mainittuun maakuntalakiin.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.