Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 99/2020 vp) täydentämisestä (HE 106/2020 vp; EV 98/2020 vp)

HE 99/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Virve Haapajärvi, p. +358 295 047 027

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 20 päivänä lokakuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.