Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 VN 103/2020

Istunnon ajankohta 15.10.2020 13.00

15.10.2020 15.31 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.