Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 VN 103/2020

Istunnon ajankohta 15.10.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

15.10.2020 15.31 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Muutos sote-ministerityöryhmän kokoonpanossa

Oikeusministeriö

Katariina Jahkola, Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150246

Sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen

Pekka Pulkkinen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150224

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Sisäministeriö

Johanna Hakala, Hallitusneuvos p.029 5488452

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Marketta Henriksson, Finanssineuvos p.+35 8295530441

Vuoden 2021 alustava talousarviosuunnitelma

Sakari Lehtiö, Finanssineuvos p.+35 8295530439

Valtiontakauksien myöntäminen Viking Line Abp:n lainoille

Toni Tuomainen, Hallitussihteeri p.+35 8295530411

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan viran täyttäminen

Upi Talsi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530868

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta