Kansainvälinen sopimus OM/2020/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Oikeusministeriö

Sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö Katariina Jahkola, p. 029 5150246

Asia

Suomen Tasavallan hallituksen ja Kiinan Kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen (SopS 68/2013) soveltamisen keskeyttäminen.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti päättää keskeyttää Suomen Tasavallan hallituksen ja Kiinan Kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen (SopS 68/2013) soveltamisen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.