Valtioneuvoston asetus UM/2020/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Maria Pohjanpalo, p. 029 5351277

Asia

Asetuksella saatetaan voimaan noottienvaihdolla tehty sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Romanian hallituksen välillä Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1992 Suomen tasavallan hallituksen ja Romanian hallituksen välillä sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojelusta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta. Sopimus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.