Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen UM/2020/167

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoministeriön ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen ja ulkoministeriön apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvos Titta Maja (ulkoministeriö) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.11.2020 lukien sekä ulkoministeriön Kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 1.11.2020-31.8.2024

Esitys

Valtioneuvosto nimittää lähetystöneuvos Titta Majan ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.11.2020 lukien ja määrää hänet ulkoministeriön Kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 1.11.2020-31.8.2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.