Valtioneuvoston kirjelmä VNK/2020/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

U 55/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Johannes Leppo, p. +35 8295160335

Asia

Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) EU-ero tuli voimaan 1.2.2020. Erosopimuksen myötä alkoi siirtymäkausi, joka päättyy 31.12.2020. Yleisten asioiden neuvosto antoi 25.2.2020 luvan aloittaa neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta UK:n kanssa. EU lähtee siitä, että neuvottelut olisi saatava päätökseen lokakuun loppuun mennessä, jotta sopimuksen hyväksymiselle ja voimaansaattamiselle jäisi riittävästi aikaa ennen siirtymäkauden päättymistä. Intensiiviset keskustelut UK:n kanssa jatkuvat, mutta käytettävissä ei edelleenkään ole mitään osapuolten yhteisiä sopimustekstiluonnoksia.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Vaikka vuoden 2020 aikana saataisiin aikaan kattava ja kunnianhimoinen kumppanuussopimus, muuttuu EU:n ja UK:n välinen suhde merkittävällä tavalla siirtymäkauden päättyessä. Nykytilaan verrattuna suhteesta tulee joka tapauksessa etäinen. Tämä on myös UK:n ääneen lausuttu poliittinen tahto. UK ei osallistu jatkossa EU:n sisämarkkinoille, tulliliittoon eikä arvonlisävero- ja valmisteveroalueeseen. Henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus päättyy. UK eroaa kaikista EU:n tekemistä kansainvälisistä sopimuksista. Lisäksi kaikki UK:n EU-jäsenyyteen perustuvat muut yhteistyömuodot lakkaavat tai muuttavat muotoaan. Neuvotteluissa on siis joka tapauksessa kyse vain UK:n EU-eron haitallisten vaikutusten pienentämisestä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.