Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen VNK/2020/122

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Osastopäällikkö Kare Halonen, p. +35 8295160319

Asia

Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osaston EU-erityisasiantuntija Tuuli Kainulaisen päätehtävänä on Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset sopimusneuvottelut. Kainulainen valmistelee valtioneuvoston yleisistunnossa tehtäviä päätöksiä, erityisesti EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kumppanuussopimuksen neuvottelemiseen ja voimaan saattamiseen liittyviä eduskuntakirjelmiä. Kainulainen on aloittanut valtioneuvoston kanslian palveluksessa 1.9.2020 ja on työskennellyt tätä ennen oikeusministeriössä hallitussihteerinä 15.10.2011 alkaen (vakituinen virka), ylitarkastajana sisäministeriössä 16.5.2016-15.7.2017 ja Suomen pysyvässä edustustossa Brysselissä erityisasiantuntijana 15.8.2018-31.8.2020. Hän on suorittanut valtioneuvoston esittelijän kurssin vuonna 2016 ja hänellä on VNOS:n 34 §:ssä edellytetty korkeakoulututkinto. Häntä voidaan pitää soveltuvana toimimaan valtioneuvoston esittelijänä.

Esitys

Valtioneuvosto määrää EU-erityisasiantuntija Tuuli Kainulaisen valtioneuvoston esittelijäksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.