Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen YM/2020/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen.

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Anna Leppäkoski, p. 029 5250206

Esitys

Valtioneuvosto nimittää ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.11.2020-31.10.2022 oikeustieteen maisteri Outi Kumpuvaaran.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.