Hallituksen esitys VM/2020/185

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 170/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, p. +358 295 530 239

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaisverolakia väliaikaisesti siten, että yksinoikeudella toimeenpantaviin arpajaisiin sovellettava verokanta alennettaisiin 12 prosenttista 5,5 prosenttiin. Toimenpiteellä rahoitettaisiin osa 347 miljoonan euron kompensaatiosta, jolla Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnan tuottojen edunsaajille turvattaisiin vuotta 2019 vastaava rahoitustaso vuonna 2021. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021 ja olevan voimassa vuoden 2021 loppuun.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vaikutukset

Muutos alentaisi Veikkaus Oy:n vuodelta 2021 maksettavaksi tulevan arpajaisveron määrää noin 80 miljoonalla eurolla, millä määrällä yhtiön tuotto kasvaisi. Rahapelitoimintaa Ahvenanmaan maakunnassa yksinoikeudella harjoittavan Ålands penningautomatföreningin arpajaisvero alenisi runsaalla 6,5 miljoonalla eurolla, jos sen maksettava vero ilman muutosta säilyisi 2019 tasolla. Verokannan alentaminen pienentäisi veron kertymää vuonna 2021 noin 73 miljoonalla eurolla. Vuositasolla verokertymä alenisi noin 87 miljoonalla eurolla. Vuoden 2021 verokertymäksi arvioidaan 91 miljoonaa euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.