Muutos neuvoston kokoonpanossa OKM/2020/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tekijänoikeusneuvoston kokoonpanon muuttaminen 14.10.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Johtaja Jorma Waldén, p. +358 295 330 338

Asia

Professori, oikeustieteen tohtori Marcus Norrgård on ilmoittanut eroavansa tekijänoikeusneuvoston puheenjohtajan tehtävästä. Varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen, oikeustieteen tohtori Anette Alén-Savikko on ilmoittanut olevansa estynyt toimimaan varajäsenenä elokuusta 2020 alkaen. Tieteentekijöiden liitto on ilmoittanut vaihtavansa edustajanaan tekijänoikeusneuvoston varajäseneksi nimetyn lakimies Mia Weckmanin tilalle lakimies Salla Viitasen.

Esitys

Valtioneuvosto vapauttaa oikeustieteen tohtori Marcus Norrgårdin tekijänoikeusneuvoston puheenjohtajan tehtävistä 15.10.2020 alkaen ja määrää hänen tilalleen samasta ajankohdasta lukien tekijänoikeusneuvoston varapuheenjohtajan, oikeustieteen tohtori Ulla-Maija Myllyn tekijänoikeusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Valtioneuvosto määrää tekijänoikeusneuvoston varapuheenjohtajaksi oikeustieteen tohtori Juli Mansnéruksen 15.10.2020 alkaen tekijänoikeusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Valtioneuvosto vapauttaa oikeustieteen tohtori Anette Alén-Savikon tekijänoikeusneuvoston varajäsenen tehtävistä 15.10.2020 alkaen ja määrää hänen tilalleen samasta ajankohdasta lukien oikeustieteen tohtori Juha Vesalan tekijänoikeusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Valtioneuvosto vapauttaa lakimies Mia Weckmanin tekijänoikeusneuvoston varajäsenen tehtävistä 15.10.2020 alkaen ja määrää hänen tilalleen samasta ajankohdasta lukien lakimies Salla Viitasen tekijänoikeusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.