Viran täyttäminen VM/2020/180

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan viran täyttäminen

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Hallitussihteeri Toni Tuomainen, p. +35 8295530411

Esitys

Valtioneuvosto nimittää Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan virkaan kauppatieteiden tohtori Mikael Collanin ajalle 1.1.2021 – 31.12.2025.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.