Valtioneuvoston asetus TEM/2020/146

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä, p. +35 8295062115

Asia

Valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin yksinyrittäjän tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta siten, että sen voimassaoloaikaa jatketaan 31.12.2020 asti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.