Ohjelmat VM/2020/186

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Vuoden 2021 alustava talousarviosuunnitelma

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Finanssineuvos Marketta Henriksson, p. +35 8295530441

Asia

Euroalueen jäsenvaltiot toimittavat tulevaa vuotta koskevat alustavat talousarviosuunnitelmansa, joiden perusteella pitäisi pystyä toteamaan mahdolliset poikkeamat viimeisimmässä vakausohjelmassa esitetystä julkisen talouden strategiasta. Vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osan vaatimusten täyttymistä arvioitaessa tarkastellaan keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista tai edistymistä sitä kohti. Valtioneuvoston arvion mukaan Suomi noudatti vakaus- ja kasvusopimusta laajasti ottaen v. 2019, minkä komissio myös vahvisti kevään arviossaan.

Esitys

Valtioneuvosto hyväksyy vuoden 2021 alustavan talousarviosuunnitelman (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.