Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2020/177

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan kokoonpanon muuttaminen 30.6.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Anu Kangasjärvi, p. +358 295 163 224

Asia

Akavan esittämänä neuvottelukunnassa Riitta Työläjärven henkilökohtaisena varajäsenenä toimiva Hanna-Maija Kause on pyytänyt eroa neuvottelukunnasta. Akava on esittänyt, että hänen tilalleen määrättäisiin johtava asiantuntija Katri Ojala.

Esitys

Valtioneuvosto vapauttaa Hanna-Maija Kausen sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan varajäsenen tehtävästä ja määrää hänen tilalleen sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavan jäsenen Riitta Työläjärven henkilökohtaisen varajäsenen tehtävään johtava asiantuntija Katri Ojalan neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.