Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 13/2020 vp; EV 99/2020 vp)

HE 13/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen, p. 029 5163215

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.