Viran täyttäminen STM/2020/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan viran täyttäminen

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario, p. +358 295 163 522

Esitys

Valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan kasvatustieteen maisteri Anna Cantell-Forsbomin 2.11.2020 alkaen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.