Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/79

« Tasavallan presidentin esittely 16.10.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 99/2020 vp) täydentämisestä (HE 106/2020 vp; EV 98/2020 vp)

HE 99/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos p.+35 8295047027
Esitys
Tasavallan presidentti vahvistaa lain kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 20 päivänä lokakuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen