Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/123

« Tasavallan presidentin esittely 16.10.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 120/2020 vp; EV 102/2020 vp)

HE 120/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Mikko Holm, Hallitusneuvos p.+35 8295047377
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 26 lokakuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen