Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/16

« Tasavallan presidentin esittely 16.10.2020 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 13/2020 vp; EV 99/2020 vp)

HE 13/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Susanna Rahkonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163215
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen