Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/76

« Tasavallan presidentin esittely 2.10.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta (HE 103/2020 vp; EV 97/2020 vp)

HE 103/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Marjaana Aarnikka, Kaupallinen neuvos p.+35 8295062122
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta ja määrää sen tulemaan voimaan 11 päivänä lokakuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen