Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/76

« Tasavallan presidentin esittely 2.10.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta (HE 103/2020 vp; EV 97/2020 vp)

HE 103/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka, p. +35 8295062122

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta ja määrää sen tulemaan voimaan 11 päivänä lokakuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.