Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/155

« Tasavallan presidentin esittely 2.10.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta (HE 123/2020 vp; EV 96/2020 vp)

HE 123/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki, p. +35 8295530444

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 5 päivänä lokakuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.