Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/144

« Tasavallan presidentin esittely 22.10.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta (HE 115/2020 vp; EV 104/2020 vp)

HE 115/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitussihteeri Helena Korpinen, p. 029 5163317

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kemikaalilain muuttamisesta ja lain kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.