Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/99

« Tasavallan presidentin esittely 22.10.2020 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta (HE 128/2020 vp; EV 109/2020 vp)

HE 128/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Yksikön johtaja, viestintäneuvos Sini Wirén, p. 029 5342532

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.