Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/99

« Tasavallan presidentin esittely 22.10.2020 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta (HE 128/2020 vp; EV 109/2020 vp)

HE 128/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen