Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen OKM/2020/66

« Tasavallan presidentin esittely 22.10.2020 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevan uudistetun yleissopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos p.+35 8295330086
Asia
Suurlähettiläs Nina Nordströmille tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaiselleen Toni Sandellille myönnetään valtuudet allekirjoittaa Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevan uudistettu yleissopimus.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Nina Nordströmin tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa Toni Sandellin allekirjoittamaan Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevan uudistetun yleissopimuksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen