Valtion myötävaikutus yhtiöiden sulautumiseen VNK/2020/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Altia Oyj:n sulautuminen Arcus ASA:n kanssa

Ministeri

Tytti Tuppurainen

Esittelijä

Finanssineuvos Pekka Hurtola, p. +35 8295160143

Asia

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy oikeutetaan Altia Oyj:n osakkeenomistajana hyväksymään ja äänestämään sulautumisasiassa, jossa norjalainen Arcus ASA sulautuu Altia Oyj:öön muodostaen yhdessä Anora Group Oyj –nimisen osakeyhtiön.

Esitys

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy oikeutetaan Altia Oyj:n osakkeenomistajana hyväksymään ja äänestämään sulautumisasiassa, jossa norjalainen Arcus ASA sulautuu Altia Oyj:öön muodostaen yhdessä Anora Group Oyj –nimisen osakeyhtiön (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Järjestelyllä ei ole suoranaisia vaikutuksia valtion budjettitalouteen. Yhtiöiden yhdistymisen seurauksena syntyvässä uudessa Anora Group Oyj:ssä Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n omistus- ja äänivaltaosuus tulisi olemaan noin 19,4 prosenttia, kun se Altia Oyj:ssä on noin 36,2 prosenttia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.