Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 VN 106/2020

Istunnon ajankohta 22.10.2020 13.00

22.10.2020 16.05 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.