Virkavapauden myöntäminen VM/2020/193

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Henkilöstöpäällikkö, esittelijä Selena Savo, p. +35 8295530253

Asia

Neuvotteleva virkamies Katri Aho on pyytänyt palkatonta virkavapautta valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 1.11.2020 - 31.8.2023 määräaikaisen virkasuhteen hoitamista varten oikeusministeriössä.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää neuvotteleva virkamies Katri Aholle palkatonta virkavapautta valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 1.11.2020 - 31.8.2023.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.