Valtioneuvoston asetus VM/2020/187

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Pertti Nieminen, p. +35 8295530461

Asia

Voimassa oleva valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä (563/2010) ehdotetaan kumottavaksi ja korvattavaksi uudella samannimisellä asetuksella. Verohallinnon yksikkörakennetta ehdotetaan muutettavaksi siten, että nykyisistä yksiköistä Henkilöverotusyksikkö, Yritysverotusyksikkö, Veronkantoyksikkö, Asiointiyksikkö sekä Kehitys- ja tietohallintoyksikkö lakkautettaisiin. Verohallintoon perustettaisiin uusina yksikköinä Verotusyksikkö, Asiakkuusyksikkö ja Tuotehallintayksikkö, joille lakkautettavien yksiköiden tehtävät jakautuisivat. Uuden asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Verohallinnon yksiköistä

Vaikutukset

Ehdotettu yksikkörakenteen muuttaminen ei aiheuta lisäkustannuksia Verohallinnossa. Yksikkörakenteen muutos ei myöskään muuta Verohallinnon toimipisteiden sijaintia tai määrää.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.