Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen OKM/2020/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevan uudistetun yleissopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, p. +358 295 330 086

Asia

Suurlähettiläs Nina Nordströmille tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaiselleen Toni Sandellille myönnetään valtuudet allekirjoittaa Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevan uudistettu yleissopimus.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Nina Nordströmin tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa Toni Sandellin allekirjoittamaan Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevan uudistetun yleissopimuksen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.