Viran täyttäminen LVM/2020/112

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön verkko-osaston osastopäällikön viran täyttäminen

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Kansliapäällikkö Harri Pursiainen, p. 029 5342389

Asia

Sabina Lindström on antanut sidonnaisuuksistaan liikenne- ja viestintäministeriölle valtion virkamieslain 8 a §:ssä (283/2015) tarkoitetun selvityksen. Lindströmin ilmoittamilla sidonnaisuuksilla ei voida katsoa olevan merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa liikenne- ja viestintäministeriön verkko-osaston osastopäällikön virkaa.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää liikenne- ja viestintäministeriön verkko-osaston osastopäällikön virkaan liikenneneuvos, valtiotieteen maisteri Sabina Lindströmin 1.1.2021 lukien 31.12.2025 päättyväksi määräajaksi. Samalla valtioneuvosto myöntää Sabina Lindströmille vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen liikenneneuvoksen virastaan liikenne- ja viestintäministeriössä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.