Tehtävään määrääminen UM/2020/172

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän määrääminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

Ulkoasiainneuvos Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos (ulkoministeriö) Sofiassa (Bulgaria) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 16.11.2020 lukien

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Kristiina Kuvaja-Xanthopoulosin Sofiassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 16.11.2020 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.