Valtioneuvoston asetus LVM/2020/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdystä sopimuksesta

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Sofia Johansson, p. 029 5342048

Asia

Valtioneuvoston asetuksella saatetaan voimaan lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehty sopimus ja laki mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 26 päivänä lokakuuta 2020. Sopimus on voimassa 11 päivästä joulukuuta 2019 niin kuin siitä on sovittu. Sri Lanka on ilmoittanut Suomelle sopimuksen voimaantulopäivämäärästä nootitse jälkikäteen vasta 18 päivänä syyskuuta 2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdystä sopimuksesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.