Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta (HE 115/2020 vp; EV 104/2020 vp)

HE 115/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitussihteeri Helena Korpinen, p. 029 5163317

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kemikaalilain muuttamisesta ja lain kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.