Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta (HE 128/2020 vp; EV 109/2020 vp)

HE 128/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Yksikön johtaja, viestintäneuvos Sini Wirén, p. 029 5342532

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.