Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta (HE 128/2020 vp; EV 109/2020 vp)

HE 128/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen