Virkavapauden myöntäminen LVM/2020/115

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Kansliapäällikkö Harri Pursiainen, p. 029 5342389

Asia

Neuvotteleva virkamies Maija Rönkä on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajaksi 1.11.2020 – 31.10.2023 hoitaakseen erityisasiantuntijan tehtävää Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä. Maija Rönkä on nimitetty 1.11.2020 – 31.10.2023 väliseksi määräajaksi erityisasiantuntijan tehtävään Suomen pysyvään EU-edustustoon Brysselissä.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää neuvotteleva virkamies Maija Röngälle palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajaksi 1.11.2020 - 31.10.2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.