Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/162

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi (HE 131/2020 vp; EK 38/2020 vp)

HE 131/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2020 kuudennen lisätalousarvion.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen