Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/162

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi (HE 131/2020 vp; EK 38/2020 vp)

HE 131/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Sami Yläoutinen, p. +35 8295530320

Asia

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2020 kuudennen lisätalousarvion.

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.