Eduskunnan kirjelmä OM/2020/134

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019 antaman kertomuksen johdosta (EK 33/2020 vp; K 4/2020 vp)

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, p. +358 295 150 128

Asia

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut eduskunnalle kertomuksen puoluerahoituksen valvonnasta 2019 (K 4/2020 vp). Tarkastusvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TrVM 4/2020 vp). Eduskunta on kirjelmässään (EK 33/2020 vp) päättänyt hyväksyä mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019 antaman kertomuksen johdosta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.