Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2020/54

« Tasavallan presidentin esittely 29.10.2020 13.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta (HE 23/2020 vp, EV108/2020vp)

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Sari Rapinoja, Lainsäädäntöneuvos p.050 4327320
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä ja lain maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 11 päivänä marraskuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen