Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2020/40

« Tasavallan presidentin esittely 29.10.2020 13.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta (HE 116/2020 vp; EV 114/2020 vp)

HE 116/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, p. +35 8295250278
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain luonnonsuojelulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 5 päivänä marraskuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen