Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/175

« Tasavallan presidentin esittely 29.10.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 163/2020 vp; EV 120/2020 vp)

HE 163/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Joni Rehunen, Erityisasiantuntija p.029 5163435
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 30 päivänä lokakuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen