Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/141

« Tasavallan presidentin esittely 29.10.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 107/2020 vp; EV 116/2020 vp)

HE 107/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Henna Huhtamäki, p. 029 5163072
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta ja lain Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen