Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/152

« Tasavallan presidentin esittely 29.10.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain muuttamisesta (HE 126/2020 vp; EV 118/2020 vp)

HE 126/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Auli Valli-Lintu, Hallitusneuvos p.029 5163463
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen