Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/111

« Tasavallan presidentin esittely 29.10.2020 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta (HE 122/2020 vp; EV 107/2020 vp)

HE 122/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vaalilain 5 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen