Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/130

« Tasavallan presidentin esittely 29.10.2020 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (HE 157/2020 vp; EV 122/2020 vp)

HE 157/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Hallitusneuvos Veikko Minkkinen, p. 029 5150052

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.