Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/133

« Tasavallan presidentin esittely 29.10.2020 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 164/2020 vp; EV 111/2020 vp)

HE 164/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, p. 029 5150502
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen